Christmas 2020: Navya Nanda drops family pics ft Aishwarya, Abhishek, Jaya & Amitabh Bachchan from celebration